Lípa Svobody 1919

 

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Příběh stromu
 

Lípa Svobody byla zasazena 4. května 1919 v Masarykově sadě za účasti školní mládeže s učitelstvem, dívek v krojích, členů Sokola, hudebního spolku Malát, obecního výboru s městskou radou, živnostenského spolku, hasičského sboru a dalších. Zástupci jednotlivých spolků a organizací přednesli úvodní řeč a společně zasadili lípu. Mimo jiné zazněla tato slova: "Slibme si dnes slavně při této lípě Svobody, že zanecháme malicherných osobních potyček, jež tolik zla již natropily, slibme si, že semkneme se a usilovnou společnou prací připravíme budoucím pokolením a naší mladé republice skvělou budoucnost. Tato lípa budiž pomníkem našeho slibu! Dále řídící učitel ve své řeči nabádal mládež: "k ochraně sadu i lípy Svobody a k ochraně všeho stromoví vůbec. A nejen stromoví chránit, ale i nové stále vysazovat, musí se státi heslem naší mládeže, aby země české byly jednou zahradou, jediným rájem!" Na závěr zazněla hymna "Kde domov můj?" a proběhlo hromadné focení.

Detailní informace
 

Typ výsadby Solitérní strom

Kdo strom objevil Kronika města Miličína

Kde roste Miličín, Benešov, Středočeský kraj

GPS N 49,5711087, E 14,6630298

Kdy strom vysadili 4. 5. 1919

Kdo strom vysadil Město, okrašlovací spolek, živnostenský spolek, hasičský sbor, Sokol, škola

Památný strom Ne

Zdravotní stav stromu výborný až dobrý

Autor fotografií Lukáš Zíka

Akce u stromu
 

Žádná akce se u stromu zatím nekoná. Uspořádejte ji.

Komentáře