Stromy svobody

 

lípa

Příběh stromu
 

Můj děda František Mann (23. 1. 1880 – 22. 7. 1967) po návratu z bojů 1. světové války zasadil před svým domem (asi v roce 1919?) na počest konce války a vzniku Československa dvě lípy. Na dvou obrázcích (kresby barevnými tužkami) je zachytil můj otec František Mann, ml. (25. 4. 1905 – 8. 11. 1971), povoláním stavitel. Obrázky nejsou signovány, takže nevím, kdy byly vyhotoveny (snad to odborník dokáže odhadnout podle jejich vzrůstu). Na prvním je pohled na obec přes místní kostelík, vlevo dole u pravotočivé zatáčky je Mannovský dům, před ním zmíněné stromy. Lépe jsou identifikovatelné na druhém obrázku, kde jsou po pravé straně silnice, ohrazené dřevěným plůtkem. Žel, v rámci rozšiřování silnice a vyrovnávání zatáčky, obec nařídila oba stromy pokácet, což bylo asi v roce 1992. Naštěstí, o dřevo z těchto stromů projevil zájem významný slovenský výtvarník (s polskými kořeny) Ludwik Korkoš (1928 – 1992), stromy nařezané podle jeho pokynů jsem po železnici dopravil do Bratislavy.

Detailní informace
 

Typ výsadby Skupina stromů

Počet stromů 2

Kdo strom objevil František Mann

Kde roste Dukovany, Třebíč, kraj Vysočina

GPS N 49,0809627, E 16,1930678

Kdy strom vysadili 1919

Zdravotní stav stromu byl pokácen

Autor fotografií neznámy

Akce u stromu
 

Žádná akce se u stromu zatím nekoná. Uspořádejte ji.

Komentáře