Lípy republiky

 

Lípy

Příběh stromu
 

V letech 1924 - 1925 československý stát postavil nedaleko centra Chustu - Masarykovu / Českou kolonii (ukr. Чеське містечко / Масарикова колонія) - obytné domy pro zaměstnance československé státní správy. Domy jsou postaveny v zajímavém architektonickém stylu, snažícím se o sladění dobové představy o kvalitním bydlení, s respektem k architektonické tradici tehdejší Podkarpatské Rusi (použity motivy lidových staveb – srubové části a dřevěné štíty domů). Ucelený soubor staveb navrhl český architekt Jindřich Freiwald a firma Freiwald a Böhm jej též ve vysoké kvalitě provedla. Náměstí úřednické kolonie uzavírá budova bývalého státního reálného gymnázia z roku 1933 (dnes Chustska specializovana škola I-III stupeniv č. 1 im. Augustina Vološyna, ukr. Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. А.Волошина) se školní botanickou zahradou. Gymnázium postavila chustská filiálka fy Mandaus, Doubek, Pechman a spol, společnost stavitelů v Plzni. Součástí kolonie byla též budova bývalé okresní nemocenské pojišťovny. I budova vlakového nádraží v Chustu byla stavbou československé vlády. Ve volném prostoru prěd budovou gymnázia a obytnou částí kolonie byly v roce 1928 vysázeny lípy svobody na oslavu 10 let existence Československa, vytvárející park a oddychovou zónu. Obyvateli byly hlavně rodiny zaměstnanců státní správy, např. zaměstnanců finančního úřadu. Zastavění kolonie obsahovalo rodinné domky, seskupené ve dvojdomky a skupiny o 4 - 6 domcích, a nájemní domy s několika byty. Jeden rodinný domek sloužil dvěma rodinám.

Detailní informace
 

Typ výsadby Sad

Počet stromů 32

Kdo strom objevil zaměstnance československé státní správy

Kde roste Chust (Хуст) - Masarykova kolonie (Масарикова колонія), Podkarpatská Rus (Підкарпатська Русь) - Chustskyj rajon (Хустський район) - Ukrajina (Карпатська Україна / Закарпаття), mimo ČR

GPS N 48,1745868, E 23,2871274

Kdy strom vysadili 10/1928

Kdo strom vysadil zaměstnance československé státní správy

Památný strom Ne

Zdravotní stav stromu zhoršený

Autor fotografií staré pohlednice

Akce u stromu
 

Žádná akce se u stromu zatím nekoná. Uspořádejte ji.

Komentáře