Strom slobody

 

Lipa malolistá

The tree´s story
 

V roku 1918 bola slávnostne zasadená pamätná lipa pred hasičskou zbrojnicou. Realizátorom myšlienky bol správca školy František Hagovský. Lipa bola zasadená na počesť založenia Československej republiky. Slávnosť sa konala za veľkej účasti občanov. Na lipe bola umiestnená tabuľka s oznamom, že je to "Strom slobody", táto tabuľka sa nezachovala. Zmienku o tejto udalosti sa v kronike nepodarilo nájsť. Na túto skutočnosť si spomenul miestny zberateľ historických udalostí a príbehov pán Pavol Bukovinský.

Detailed information
 

TYPE OF EXCURSION Solitérní strom

Who discovered the tree občania obce

Where does the tree grow Spišské Bystré, Poprad, Prešovský kraj

GPS N 48,9923399, E 20,2416971

When was the tree planted 1918

WHO PLANTED THE TREE František Hagovský

PROTECTED TREATMENT Ne

Health condition of the tree výborný až dobrý

AUTHOR OF THE PHOTOGRAPHY Paulína Orolínová

Event by the tree
 

No event takes place by the tree yet. Arrange it.

Comments