Lípa Svobody

 

Lípa srdčitá

Příběh stromu
 

Lípa Svobody byla vysazena při obecních oslavách k 1. výročí samostatnosti zemí českých. Postupem doby se na význam lípy v centru obce pozapomnělo. Prostranství, kde strom roste, bylo v nedávném období zvelebeno. Obec Střezimíř připravuje důstojné pietní místo přímo u lípy Svobody. Právě tady bude u příležitosti oslav 100. výročí české státnosti v roce 2018 odhalen malý památník všem, kteří se zasloužili o demokracii a svobodu. Střezimířskou lípu Svobody znovu objevila kronikářka naší obce v záznamech školní i obecní kroniky.

Detailní informace
 

Typ výsadby Solitérní strom

Kdo strom objevil Jaroslava Jelínková

Kde roste Střezimíř, Benešov, Středočeský kraj

GPS N 49,5325385, E 14,6094648

Kdy strom vysadili 28. října 1919

Kdo strom vysadil Žactvo místní školy na pozemku darovaném obcí.

Památný strom Ne

Zdravotní stav stromu výborný až dobrý

Autor fotografií Miloš Jelínek