Lípa Svobody

 

Lípa srdčitá

Příběh stromu
 

Lípa Svobody byla vysazena při obecních oslavách k 1. výročí samostatnosti zemí českých. Postupem doby se na význam lípy v centru obce pozapomnělo. Prostranství, kde strom roste, bylo v nedávném období zvelebeno. Obec Střezimíř připravuje důstojné pietní místo přímo u lípy Svobody. Právě tady bude u příležitosti oslav 100. výročí české státnosti v roce 2018 odhalen malý památník všem, kteří se zasloužili o demokracii a svobodu. Střezimířskou lípu Svobody znovu objevila kronikářka naší obce v záznamech školní i obecní kroniky.

Detailní informace
 

Typ výsadby Solitérní strom

Kdo strom objevil Jaroslava Jelínková

Kde roste Střezimíř, Benešov, Středočeský kraj

GPS N 49,5325385, E 14,6094648

Kdy strom vysadili 28. října 1919

Kdo strom vysadil Žactvo místní školy na pozemku darovaném obcí.

Památný strom Ne

Zdravotní stav stromu výborný až dobrý

Autor fotografií Miloš Jelínek

Akce u stromu
 

28.09.2018 Obecní slavnost - odhalení památníku obětem boje za svobodu a demokracii

28.09.2018 13.00 Obecní slavnost ke 100 letům státnosti

Komentáře