Lípa svobody

 

lípa

Příběh stromu
 

Lípa byla zasazena Sokoly údajně na Václavském náměstí. Sokol kutnohorský 10. dubna 1919 ve své kronice má zápis o tom, že: „zasadí lípu svobody. V neděli 13. dubna zve k účasti a žactvo vedené svými učiteli dostavit se má přesně v 8 ½ ráno ke škole Komenského. Doporučuje se seřazení do čtyřstupu. Žactvo navštěvující Sokol jako žákovský dorost má již sraz určený. Každá škola ustaví jednoho žáka/žákyni, kteří půjdou s ozdobenými rýči, jež si opatří a zúčastní se zasazení „lípy svobody“. Podepsáni jednatel Josef Kvíčala a starosta Alois Horáček.“ Sázení lípy, neboli Stromová slavnost, jak ji tenkrát Sokolové nazvali, byla též připomínkou prvního výročí „manifestace československého lidu v Praze (13. dubna 1918) za přítomnosti jihoslovanských zástupců a přísahy, že vytrváme, dokud nezvítězíme“. Událost proběhla za přítomnosti mládeže a studenstva se svým učitelstvem, dorostu, všech vrstev obce a vojsk. Řečníkem, starostou Sokola a odb. učitelem Al. Horáčkem, zdůrazněno, za jakých důležitých okolností slavnost se koná a aby byla věnována náležitá pozornost a láska nejen této lípě svobody i po zasazení, ale ke stromu a přírodě vůbec.“ Tato lípa Národní svobody, jak se v jiné kronice píše, byla „převzata p. starostou města Janem Macháčkem v opatrování všeho občanstva“. Kroniky dále píší, že pozvánka a informace k této události byly zveřejněny v místním tisku, ale bohužel, zrovna tato čísla nejsou ani v jednom z kutnohorských archivů k dispozici. Můžeme se tedy jen domnívat, zda se jedná o lípu na horním, nejzápadnějším konci Václavského náměstí v místě napojení ulice Radnické, tj. naproti dnešnímu městskému úřadu (níže rostoucí dvojice lip z druhé strany parkoviště je vysázena podle dobových materiálů jindy Okrašlovacím spolkem), nebo se nacházela na Václavském náměstí na jiném místě a dnešních časů se nedožila.

Detailní informace
 

Typ výsadby Solitérní strom

Kdo strom objevil Denemark z.s.

Kde roste Kutná Hora, Kutná Hora, Středočeský kraj

GPS N 49,9494231, E 15,2643203

Kdy strom vysadili 13. 4. 1919

Památný strom Ne

Zdravotní stav stromu výborný až dobrý

Autor fotografií Dana Kudlíková

Akce u stromu
 

Žádná akce se u stromu zatím nekoná. Uspořádejte ji.

Komentáře